Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.

Solivarská 2
080 01 Prešov
IČO: 31719473
DIČ: 2020523890
IČ DPH: SK2020523890
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 2738/P

Výpis z OR Prehľad z finstat.sk

Informácie o nás

Spoločnosť bola zrušená a nástupnickou organizáciou sú
Technické služby mesta Prešov a.s.

viac info: https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=4473&SID=8&P=0


 

Spoločnosť Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o. založená 24.6.2020 transformáciou spoločnosti
Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o..

Spoločnosť od roku 1996 zabezpečovala zimnú údržbu komunikácií v meste Prešov a od roku 2005 aj správu cestného fondu v meste Prešov.

Pracovníci spoločnosti sa už 25 rokov venujú prácam súvisiacim s údržbou a opravami cestného fondu v meste Prešov, kde sú zaradené všetky dopravné zariadenia a objekty, ktoré majú zabezpečovať bezpečnú a plynulú premávku na mestských komunikáciach.

 

Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove  dochádza k zlúčeniu spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov  so spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a.s.., ktorá sa stane dňom 1.1.2024  jej právnym nástupcom a prejdú na ňu všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti. Činnosti, ktoré boli zabezpečované zanikajúcou spoločnosťou Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s.r.o. bude poskytovať spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s.., za doterajších podmienok existujúcej spolupráce.

Konateľmi spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov sú  Ing. Milan Toth a Ing. Iveta Fekiač Sedláková PhD ( riaditel@tsmp.skiveta.fekiacsedlakova@presov.sk )

Činnosť spoločnosti

  • zimná údržba ciest
  • výstavba a údržba ciest a chodníkov
  • výstavba a údržba spevnených plôch a parkovísk
  • pripravné práce k realizácii stavby
  • terénne úpravy
  • oprava výtlkov na komunikáciach asfaltovým betónom
  • oprava výtlkov na komunikáciach triskovou metódou
  • výstavba a oprava mostov ( realizácia izolácie mostoviek, úprava tokov, výstavba rúrových a rámových priepustov )

Riadenie spoločnosti

Oznamy spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.

Zverejňovanie informácií

Kontakty

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o., Solivarská 2, 080 01 Prešov, +421 905 963 277, zimnaudrzba@tsmp.sk, zimnaudrzba@spravaciestpresov.sk

Ing. Milan Toth

konateľ spoločnosti
riaditel@tsmp.sk

Ing. Iveta Fekiač Sedláková PhD.

konateľka spoločnosti
iveta.fekiacsedlakova@presov.sk

Zákutná Jana

sekretariát
sekretariat@spravaciestpresov.sk

Branislav Heldák

vedúci dopravy
doprava@spravaciestpresov.sk

Ing. Zákutný Juraj

oddelenie správy a monitoringu komunikácií
vyroba@spravaciestpresov.sk

Zimná údržba komunikácií

0905 963 277
zimnaudrzba@spravaciest...