Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.

Solivarská 2
080 01 Prešov
IČO: 31719473
DIČ: 2020523890
IČ DPH: SK2020523890
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 2738/P

Výpis z OR Prehľad z finstat.sk

Informácie o nás

Spoločnosť Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o. založená 24.6.2020 transformáciou spoločnosti
Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o..

Spoločnosť od roku 1996 zabezpečovala zimnú údržbu komunikácií v meste Prešov a od roku 2005 aj správu cestného fondu v meste Prešov.

Pracovníci spoločnosti sa už 25 rokov venujú prácam súvisiacim s údržbou a opravami cestného fondu v meste Prešov, kde sú zaradené všetky dopravné zariadenia a objekty, ktoré majú zabezpečovať bezpečnú a plynulú premávku na mestských komunikáciach.

Činnosť spoločnosti

  • zimná údržba ciest
  • výstavba a údržba ciest a chodníkov
  • výstavba a údržba spevnených plôch a parkovísk
  • pripravné práce k realizácii stavby
  • terénne úpravy
  • oprava výtlkov na komunikáciach asfaltovým betónom
  • oprava výtlkov na komunikáciach triskovou metódou
  • výstavba a oprava mostov ( realizácia izolácie mostoviek, úprava tokov, výstavba rúrových a rámových priepustov )

Riadenie spoločnosti

  • konateľ: Ing. Tomáš Fecko
  • dozorná rada: Zuzana Tkáčová, PhDr. Rudolf Dupkala PhD, MBA, DBA, Miroslav Bodnár

Oznamy spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.

Zverejňovanie informácií

Kontakty

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o., Solivarská 2, 080 01 Prešov, +421 917 162 646, sekretariat@spravaciestpresov.sk

Ing. Tomáš Fecko

konateľ spoločnosti
konatel@spravaciestpresov.sk

Zákutná Jana

sekretariát
sekretariat@spravaciestpresov.sk

Branislav Heldák

vedúci dopravy
doprava@spravaciestpresov.sk

Ing. Zákutný Juraj

oddelenie správy a monitoringu komunikácií
vyroba@spravaciestpresov.sk

Zimná údržba komunikácií

0905 963 277
zimnaudrzba@spravaciest...